Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Krzyżowa” rozpoczęła swoją działalność 03.04.2023 r. Organem prowadzącym Placówkę jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Cele NPDN „Krzyżowa” wpisują się ściśle w cele statutowe Organu prowadzącego, a w szczególności w działania statutowe Organu prowadzącego na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Głównym celem Placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w systemie oświaty.


Celami szczegółowymi Placówki są:
1) podnoszenie jakości edukacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wzrost ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w systemie oświaty,
3) rozwój, organizowanie oraz prowadzenie ustawicznego kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
4) wzmacnianie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia i działań na rzecz ich własnego rozwoju zawodowego,
5) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.


Placówka realizuje zadania w ramach różnych form kształcenia zawodowego dla nauczycieli: kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, doradztwa indywidualnego i grupowego oraz innych form edukacji stacjonarnej i zdalnej.

WAŻNE INFORMACJE:
I. Informacja dotycząca nazwy placówki
W statucie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Krzyżowa” określono nazwy placówki, w języku polskim, angielskim i niemieckim, którymi możemy się posługiwać informując o Placówce:

str. 2

1. W języku polskim używamy nazwy:
1) Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Krzyżowa”.
2) Placówka może posługiwać się nazwą skróconą: NPDN „Krzyżowa”.


2. W języku angielskim używamy nazwy:
1) The ‘Krzyżowa’ Non-Public In-Service Teacher Training Centre.
2) w wersji skróconej: The ‘Krzyżowa’ Teacher Training Centre.


3. W języku niemieckim używamy nazwy:
1) Fortbildungszentrum Kreisau für Lehrerinnen und Lehrer.
2) w wersji skróconej: Fortbildungszentrum Kreisau.

II. Informacje dotyczące akredytacji oraz wpisu do rejestru placówek
1. Decyzją Nr 6/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22.02.2023 roku Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Krzyżowa” z siedzibą Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze uzyskała wstępną akredytację.
2. Niepubliczna Placówka Doskonalenia ,,Krzyżowa” została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (Zaświadczenie Nr 4/2023 z dnia 21 marca 2023 r.), prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
3. Placówka została zarejestrowana w systemie informacji oświatowej pod nr RSPO 479949 (REGON: 524845565).


III. Informacje o zaświadczeniach na uczestników szkoleń:
NPDN „Krzyżowa” potwierdza doskonalenie zawodowe nauczycieli dokumentami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych. Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie
następujących wpisów:
1) Zaświadczenie Nr 4/2023 o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2) Decyzja Nr 6/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wstępnej akredytacji Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.