Rynek pracy

Projekt nr RPDS.08.02.00-02-0019/22  pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową; 58-100 Świdnica; ul. Rynek 1A w partnerstwie z: Fundacją EDUKACJA-PRO; 50-203 Wrocław; ul. Romana Dmowskiego 17f/7; FUNDACJĄ "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO; 58-112 Grodziszcze; ul. Krzyżowa 7; GMINA MIASTO ŚWIDNICA; 58-100 Świdnica; ul. Armii Krajowej 49.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Termin realizacji: 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 769 444,56 zł

Kwota dofinansowania: 4 530 499,56 zł

Informacje_na _strone_www_pl_ukr_19.docx

Partnerami projektu są: Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, firma heapmail Internet Solutions

Projekt skierowany jest do: pracowników instytucji rynku pracy (publicznych i niepublicznych), instytucji szkoleniowych, osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym (z grupą NEET).

Projekt „Aktywizacyjny triatlon- młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji: 01.06.2016- 30.06.2018

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.