Ochrona danych

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest organizacją pozarządową, która na potrzeby prowadzenia działalności przetwarza dane osobowe pracowników, gości, uczestników projektów oraz innych osób korzystających z naszych usług. Zbieramy tylko te dane, które wynikają z obowiązujących przepisów lub te, które musimy zbierać, aby rozliczyć oferowane usługi i projekty. 

W ramach naszej działalności pozyskujemy środki finansowe z różnego rodzaju instytucji: publicznych, niepublicznych, prywatnych firm lub innych organizacji pozarządowych i fundacji. Rozliczając otrzymane wsparcie finansowe, Fundacja musi przekazać instytucji finansującej projekt określone dokumenty. Bardzo często  instytucje finansujące wymagają, abyśmy zbierali od uczestników projektów dane w formie „listy uczestników”. Czasami musimy dodatkowo zbierać deklaracje uczestnictwa w projekcie lub formularze zgłoszeniowe. Zakres zbieranych danych w większości realizowanych projektów określa instytucja finansująca lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Fotografowanie i Filmowanie w trakcie projektów

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego prowadząc działalność chce rozpowszechniać realizowane projekty, aby trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. Niestety, nie jest to możliwe bez wykonywania zdjęć lub filmów w trakcie projektów. W interesie Fundacji jest rozpowszechnianie informacji o działalności, której głównymi celami są europejskie porozumienie i pojednanie między ludźmi oraz dobro publiczne. Staramy się, aby zdjęcia i filmy przedstawiały jedynie charakter realizowanych projektów i ich pozytywny przekaz społeczny. Zdjęcia i filmy umieszczamy na naszej stronie internetowej, na naszych kanałach w social mediach (m.in.  Facebook, Instagram, Twitter, Youtube itp.). Najczęściej prezentujemy tam zdjęcia grupowe. Jeżeli pojedyncze osoby wyrażają zgodę na fotografowanie, z chęcią umieszczamy również indywidualne zdjęcia na naszych stronach społecznościowych.

Pragniemy dodać, że Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zdjęcia umieszczane na swojej stronie internetowej i swoich kanałach w social mediach.

Dane Osobowe w Fundacji. Obowiązek informacyjny

Poniżej znajduje się zakres informacji wynikający z obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO. Z uwagi na to, że część informacji jest różna dla poszczególnych kategorii danych, umieściliśmy je w osobnych zakładkach.

Administrator Danych Osobowych:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Adres: Krzyżowa 7,  58-112 Grodziszcze
Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie lub mailowo- więcej w zakładce KONTAKT

Przysługujące prawa osób, których dane zbieramy:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie  (prawo dotyczy danych zbieranych na podstawie zgody),
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
   

Dobrowolność podania danych

Dane podają Państwo dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z naszych usług, które wynikają z podanych celów i podstaw przetwarzania. Niestety, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.