Doskonalenie kompetencji uczniów

Rozpoczynamy realizację projektu "Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, kursach i szkoleniach, wyjazdach edukacyjnych oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Na nauczycieli czekają studia podyplomowe i szkolenia oraz kursy doskonalące.

Udział w projekcie da szkołom możliwość doposażenia i unowocześnienia pracowni zawodowych: zakupione zostaną m.in. zestawy komputerowe, sprzęt do pracowni gastronomicznych, itp.

„Dobry start w rzemiośle” to kolejny projekt edukacyjny, realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ze środków RPO WD 2014-2020, w ramach działania 10.4, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Liderem projektu jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, a partnerem wraz z Fundacją „Krzyżowa” jest Województwo Dolnośląskie – organ prowadzący szkoły: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Dolnośląski Zespól Szkół w Jaworze, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

W dniach od 21 do 24 czerwca w Krzyżowej zorganizowane zostały warsztaty TIK dla uczniów oleśnickich szkół podstawowych, uczestniczących w projekcie „Dobra szkoła – lepszy uczeń”. Zajęcia  dotyczyły kształtowania i rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów i bazowały na narzędziu wypracowanym przez Fundację „Krzyżowa” w trakcie międzynarodowego projektu “Digital Skills Pathways for Youth across Europe”. Fundacja „Krzyżowa” uzyskała rekomendację Komisji Europejskiej Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu do wdrożenia tego projektu, dlatego też chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie narzędzi cyfrowych oraz upowszechnia dobre i sprawdzone rozwiązania.

Ponad 600 uczniów, reprezentantów wszystkich oleśnickich szkół podstawowych, gościło w Krzyżowej w dniach od 31 maja do 9 czerwca, w ramach projektu „Dobra szkoła – lepszy uczeń”. Uczniowie wspólnie uczyli się i bawili, rozwijając swoje zainteresowania i realizując treści związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Po zajęciach każda grupa uczniów mogła zintegrować się przy wspólnym ognisku. Na kolejny cykl zajęć w ramach alternatywnych form edukacji uczniowie i nauczyciele z Oleśnicy zostaną zaproszeniu już w nowym roku szkolnym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Oleśnica i przy dużym wsparciu ze strony oleśnickiego Zespołu Oświaty Samorządowej.

/

/

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.