Wydawnictwa Fundacji „Krzyżowa”

RwK2017PL
RwK2016PL
RwK2015PL
RwK2014PL
RwK2013PL
RwK2012PL
RwK2011PL

Edit this content to show it on your website

RwK2010PL
RwK2009PL
RwK2017PL
RwK2016PL
RwK2015PL
RwK2014PL
RwK2013PL
RwK2012PL
RwK2011PL
RwK2010PL
RwK2009PL

Przyszłość zaczyna się dzisiaj… Nowa rzeczywistość wymian międzynarodowych z młodym człowiekiem w roli głównej, pod red. Agaty Bengel i Anny Kudarewskiej, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 2023

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj… Nowa rzeczywistość wymian międzynarodowych z młodym człowiekiem w roli głównej”, to najnowsza publikacja przygotowana przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W jej skład wchodzą teksty napisane przez ekspertów i ekspertki, specjalistki i specjalistów od edukacji pozaformalnej z Polski i Niemiec, których zaprosiliśmy do współtworzenia Międzynarodowej Konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w dniach 16-18 października 2023 w Krzyzowej.


"Punktem wyjścia (Konferencji i publikacji) było przekonanie, że realizując międzynarodowe wymiany młodzieży nie możemy abstrahować od potrzeb i oczekiwań naszych grup docelowych.
Te zaś zmieniły się w ostatnich latach tak radykalnie, jak radykalnie zmienił się świat, w którym żyją młodzi ludzie.
Uznaliśmy, że w tej sytuacji powinniśmy spróbować w pogłębiony sposób spojrzeć na te obszary życia młodzieży, które podlegają najdynamiczniejszym
przemianom, a następnie uchwycić przyczyny i skutki tych zmian. Na tej podstawie chcieliśmy wyciągnąć wnioski odnośnie do oferty międzynaro- dowych wymian.
(...)
Na ile udało nam się osiągnąć nasze cele? Sami mogą to Państwo ocenić, zapoznając się z niniejszą publikacją, a zwłaszcza z zawartymi w niej rekomendacjami. "

(Ze wstępu do publikacji)

(Nie)obecny. Eseje o dialogu, pod red. Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Wrocław 2020

„(Nie)obecny. Eseje o dialogu” to najnowsza publikacja, która została wydana przez Fundację „Krzyżowa” oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Jest ona nie tylko próbą pokazania kondycji dialogu we współczesnym świecie oraz przedstawienia doświadczeń oraz trudności, które można napotkać zawodowo zajmując się pracą na rzecz edukacji obywatelskiej, ale także – mamy taką nadzieję – inspiracją do przeciwstawienia się kulturze polaryzacji i sporu.

Fragment Wstępu:

(…) Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, wyraźnie wskazują, że coraz mniej skłonni jesteśmy przejawiać podobną postawę. Znacznie częściej zaobserwować można wzrost tendencji skrajnych, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy.

PIERWSZY KROK. Scenariusze warsztatów o dialogu, pod red. Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2020

W Krzyżowej inicjujemy i włączamy się w refleksję nad znaczeniem dialogu we współczesnym świe­cie, ale także nad praktycznym wymiarem tego procesu, który zaczynać powinien się przede wszyst­kim od postawienia pytania, co każda i każdy z nas może zrobić w swoim najbliższym otoczeniu. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. Dlatego też zaprosi­liśmy do współpracy trenerki i nauczycielki, mające bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, aby przygotowały scenariusze warsztatów, przeznaczonych dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą szkolną w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Wierzymy, że staną się one swego rodzaju podstawą i zachętą do dalszych, samodzielnych poszukiwań.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.