Innowacje dla szkół

Projekt pn. „Wykwalifikowani rzemieślnicy na lokalnym rynku pracy”, realizowany jest w terminie od 1.01.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji.

Wartość całkowita projektu: 4 394 716,95 PLN

Wartość dofinansowania: 3.076.301,86 PLN

Projekt będzie realizowany od 1.01.2024 do 30.06.2026 r. w partnerstwie 4 podmiotów na rzecz następujących szkół: Noworudzka Szkoła Techniczna (NST), Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (KSP) i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie (ZS CKR) z powiatu kłodzkiego. W projekcie weźmie w udział łącznie 400 uczniów kształcenia zawodowego i 12 nauczycieli.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że projekt pod nazwą „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” (numer projektu FEDS.08.01-IZ.00-0070/23) otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1. Dostęp do edukacji).

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 1.01.2024 do 30.06.2026r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

Partnerstwo projektowe utworzyło 6 podmiotów - 3 publiczne: Powiaty Dzierżoniowski, Kłodzki, Świdnicki i 3 niepubliczne: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy, Human Partner Sp. z o. o. na rzecz uczniów i nauczycieli z następujących szkół:

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

Partnerstwo projektowe utworzyło 5 podmiotów:

Realizatorami projektu są: Noworudzka Szkoła Techniczna, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

Partnerami projektu są: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Kłodzki, Gmina Stronie Śląskie

Liderem projektu jest: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Projekt "Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: od 1.09.2021 do 31.10.2023

Lider projektu: Plus dla kształcenia zawodowego

Partnerami projektu są: Powiat Świdnicki, Powiat Kłodzki

Realizatorzy: Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku. Łącznie wsparciem objętych zostanie 166 osób, w tym 150 uczniów.

Termin realizacji: od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

Lider projektu: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Partnerami projektu są: Województwo Dolnośląskie, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Realizatorzy: Zespół Szkół w Jaworze, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na 12 oraz nr 13 we Wrocławiu. Łącznie wsparciem objętych zostanie 218 osób, w tym 210 uczniów.

Innowacje dla szkół

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.