Innowacje dla szkół

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 1.01.2024 do 30.06.2026r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

Partnerstwo projektowe utworzyło 6 podmiotów - 3 publiczne: Powiaty Dzierżoniowski, Kłodzki, Świdnicki i 3 niepubliczne: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy, Human Partner Sp. z o. o. na rzecz uczniów i nauczycieli z następujących szkół:

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.

Partnerstwo projektowe utworzyło 5 podmiotów:

Realizatorami projektu są: Noworudzka Szkoła Techniczna, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

Partnerami projektu są: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Kłodzki, Gmina Stronie Śląskie

Liderem projektu jest: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Projekt "Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: od 1.09.2021 do 31.10.2023

Lider projektu: Plus dla kształcenia zawodowego

Partnerami projektu są: Powiat Świdnicki, Powiat Kłodzki

Realizatorzy: Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku. Łącznie wsparciem objętych zostanie 166 osób, w tym 150 uczniów.

Termin realizacji: od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

Lider projektu: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Partnerami projektu są: Województwo Dolnośląskie, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Realizatorzy: Zespół Szkół w Jaworze, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na 12 oraz nr 13 we Wrocławiu. Łącznie wsparciem objętych zostanie 218 osób, w tym 210 uczniów.

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół
Lider projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Partnerzy projektu: Gmina Wałbrzych, Fundacja Edukacji Europejskiej
Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Zespół Szkół Nr 7 Im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

Termin realizacji: od: 2020-09-01 do: 2022-12-31

Całkowita wartość projektu:  3 710 740,64 zł
Wartość dofinansowania z UE: 3 154 129,54 zł

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy projekt „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”, osiągając zamierzone rezultaty! W ramach projektu, którego realizacja trwała od 1 grudnia 2019 do 31 lipca 2021, zorganizowaliśmy 410 szkoleń online i stacjonarnych z zakresu TIK dla nauczycieli i nauczycielek dolnośląskich szkół.

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele i nauczycielki dowiedzieli się, jak systemowo i na stałe włączyć nowe technologie do lekcji:

  • otrzymali wiedzę na temat odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach,
  • poznali aktywne metody nauczania,
  • nauczyli się tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi,
  • utworzyli przykładowe scenariusze lekcji, wykorzystujących TIK.

610 osób otrzymało certyfikat szkoleń Lekcji:Enter właśnie w naszym projekcie!

Innowacje dla szkół

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.