Główne kierunki działań w roku szkolnym 2022/2023, wynikające ze statutowej działalności placówki:
1) podnoszenie jakości edukacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wzrost ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w systemie oświaty,
3) rozwój, organizowanie oraz prowadzenie ustawicznego kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
4) wzmacnianie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia i działań na rzecz ich własnego rozwoju zawodowego,
5) doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
6) stworzenie warunków do pełnienia przez nauczycieli roli inicjatorów i moderatorów rozwoju demokracji i budowania postaw obywatelskich,

7) umożliwienie poznania różnych metod pracy pedagogicznej, w tym wypracowanych z partnerami ponadnarodowymi nowoczesnych i innowacyjnych metod i narzędzi,
8) umożliwienie nauczycielom zdobycia i uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania, diagnozowania, oceniania, wychowania i zarządzania, w tym zarządzania projektami edukacyjnymi.


3. Główne kierunki działań w roku szkolnym 2022/2023, wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:
a) Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
b) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności  kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.