Partnerzy

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka PGE
Energia Ciepła należącej do Grupy Kapitałowej PGE, to producent energii
elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji
wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław,
EC Zawidawie oraz EC Czechnica w Siechnicach. Od 2000 r. jest notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niepubliczna uczelnia prowadzona przez związek wyznaniowy pod nazwą Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest otwarta na dialog międzywyznaniowy, kładzie nacisk na rozwój w trzech wymiarach: wiedzy, duchowości i praktycznego zaangażowania. Program akademicki obejmuje studia w zakresie z biblistyki i teologii chrześcijańskiej oraz przygotowanie do służby duszpasterskiej.

https://ewst.pl/

/

/

/

Niemiecka fundacja polityczna o profilu chadeckim, powiązana z CDU. Jest uważana za wiodący niemiecki think tank i jeden z najbardziej wpływowych ośrodków analitycznych na świecie. Organizuje liczne spotkania, konferencje i wystawy oraz prowadzi programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów rozwijających się.

https://www.kas.de/pl/web/polen

Państwowa instytucja kultury, której celem jest promowanie polskiego dziedzictwa narodowego i upowszechniania dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej. Ośrodek prowadzi szereg programów i projektów wystawienniczych służących szacunkowi dla prawdy historycznej m.in. Pociąg do historii, Świadkowie Historii.

https://www.zajezdnia.org/

Fundacja założona w 2001 roku z inicjatywy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którą poparło: miasto Wrocław, województwo dolnośląskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja Krzyżowa i Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Europejskiej. Misją Kolegium jest praca na rzecz budowy Europy Wschodniej jako wspólnoty ludzi wolnych. Dla Kolegium Europa nie jest pojęciem geograficznym, lecz etycznym, którą wyznaczają nie granice, ale ideały. Kolegium jest wydawcą dwumiesięczników Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe.

https://www.kew.org.pl/

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest instytucją edukacji pozaszkolnej powołaną przez Akcję Znaku Pokuty, Służby dla Pokoju i Miasto Oświęcim przy wsparciu byłych więźniów KL Auschwitz. MDSM w oparciu o fakty historyczne działa na rzecz zachowania pamięci o II wojnie światowej i Holokauście. Bazując na znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady, realizuje koncepcję pedagogiczną „Auschwitz jako miejsce nauki”.

https://mdsm.pl/

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą. W tym celu oferuje doradztwo w zakresie podatkowym, finansowym, prawnym i marketingowym. Organizuje szkolenia, spotkania z ludźmi sukcesu, pomoc w pozyskaniu funduszy na prowadzenie działalności.

https://dolnoslaskiinkubator.pl/\

 

\

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.